‘ондаци€ Ѕуквите
 онтакти ѕоща
ѕишете ни     

Ћитературен

сайт

 нижарница

 Ќ»√»“≈

≈лектронни

книги

јлманах

"Ќова българска литература"

»здателство
"Ѕуквите"
ћечта за книга
јвторски център  
ѕроизведени€
  ¬ъвеждане с редактор
  ѕросто въвеждане
  ¬ъзстанов€ване
  ћенаджиране
–ейтинги
  —татистика
÷икли
  —ъздаване
  –едактиране
  ћенаджиране
јвтори
  Ћични данни
  Ѕиографични данни
“Џ–—≈Ќ≈   
“ърси
–азширено търсене 
ѕрeпоръчвани ≈-книги  «а издаването  
÷ената на книгата »ван Ѕогданов

 

                                                                                    «ащо не се рискува с издаването на нови автори в Ѕългари€.

 

 акво и как формира коричната цена на една книга?  акви елементи влизат в не€ и как се определ€? Ќе€снотата по тези въпроси заблуждава множество автори и ги остав€ най-често с нереализирани очаквани€.

¬сички отчислени€, които се прав€т по път€ на книгата от издателството до крайни€ купувач, се прав€т въз основа на така наречената „корична" цена - т.е цената написа на гърба на книгата.

ќписанието ще го започнем с най-належащите плащани€  /във вс€ко нормално действащо издателство, плащани€та следват този ред/

 

1. ƒанъкът убиец ƒƒƒ - 20 %

 нигата, според “ърговски€т закон си е стока като вс€ка друга и при нейната продажба се начисл€ват 20%, които задължително се плащат. ƒържавата, особено в период на криза, става все по стриктна в данъците си. ≈стествено фирмите, регистрирани по ƒƒ— си връщат този данък, но основната маса купувачи на книги са физически лица,които не могат да си го възстанов€т.

 

2. “ърговска отстъпка - 25-40%

»звестно е, че от както съществува търгови€та, крайни€ продавач печели най-много. “ака е и в книгоразпространението, затова всички издателства масово са скочили срещу книгоразпространители. “ърговската отстъпка започва от 15% за известни издателства, минава през стандартното 25% и стига до 40% за физически лица. —умите от продажбите се получават средно на 40 ден, най-вече в зависимост от важността на издателството /ако условието е за да ви заред€т със следваща книга, да изплатите предната/.

 

 акто виждаме, от коричната цена на книгата, до издателството стига не повече от 40-60%.

¬се пак за отбел€зване е, че това са по-скоро неполучени печалби, отколкото предварително инвестирани средства - т.е държавата и разпространителите си удържат процент, само ако са ѕ–ќƒјЋ» книга.

 

«а съжаление, следващите разходи са предварителни - т.е те се дават за да се произведе книгата.

«апочваме с процента за автора/ите/.

 

3. јвторски процент - 15%

—поред «акона за авторски и сродните им права, чл. 46, ал. 3

„3. на автора се дължи възнаграждение в размер петнадесет на сто от цената на дребно на всеки продаден екземпл€р от произведението;"

¬ закона конкретно не е указано кога тр€бва да се заплати тази сума. —тандартно приетото в Ѕългари€ е 50% от сумата да се заплаща предварително и 50% след първи€ месец продажби. “ова естествено много силно зависи от автора. јко говорим за автор като Ћили »ванова, там естествено се говори за други проценти, и за сума платена предварително.

 

ƒо тук установихме, че за издател€ остават чисто /преди плащане на ƒанък печалба/  не повече от 40% от коричната цена на книгата. —ега да разгледаме как се определ€ самата т€.

 

 нигата има нещо наречено себестойност, или производствена цена.

¬ не€ влизат всички разходи по редакци€, корекци€, предпечат, печат, консумативи, режийни и прочие - т.е всичко, което се заплаща като труд или материали за да се произведе една книга.

 

¬същност огромна част от авторите, особено за ти€, които се самоиздават, приемат производствената цена като крайна цена.

ј всъщност се пропуска един ужасно важен елемент - рекламата!

 олкото автора е по-известен, толкова по-малко средства са необходими за реклама.  азано на професионален език - имаме вече известна търговска марка и тр€бва само да об€вим за нова нейна про€ва.

 

ѕри новите или по-неизвестни автори това не е така. «а да може т€хната книга да се продава, а не да залежава по книжарниците /а най-често по складовете на издателството или по къщите на авторите/ то тр€бва да се отдел€т сериозни средства за реклама.

«а миналата година, според ISBN службата в Ѕългари€ са издадени на 6000 български заглави€. ясно ви е, че ако вие сте нов автор, за първи път публикуващ книга,  и сте известен само в тесни€ кръг на познатите си, независимо от качествата на книгата, за да € купи н€кой или изобщо да € погледне н€кой  в книжарницата /а и там да не € сбутат в най-прашни€ ъгъл/ се налага да се проведе сериозна рекламна кампани€.

ѕарите за реклама не са н€какви имагинерни пари. “е също влизат в коричната цена на книгата (обикновено около 6%). Ќо тъй като притисната от конкуренци€та и покупателната способност, тази цена не може да расте до безкрайност, то тези проценти р€дко стигат за сериозна рекламна кампани€.

 

 акво се прави в този случай

¬ариант 1 - най-чест - прави се основно реклама на издателството - »здателство еди кое си, пусна нова книга на еди кой си, като надеждите са да има прехвърл€не на доверието от утвърдената търговска марка на издател€ към новата книга. “ова работи естествено само в случа€, когато издателството вече е наложило търговска марка, и най-вече - когато не си е позволило да издава слаби книги под тази марка, които да разклат€т доверието в не€.

ѕример, за жалост само за едната част е червената поредица на Ѕард - „»збрана световна фантастика". ƒокато първите години н€маше слаби книги и рекламата беше само - „»зл€зла е новата книга на Ѕард", то последните години започнаха да разводн€ват поредицата и се налага да се рекламира по усърдно.

 

¬ариант 2 - инвестира се в автора. јко издателството прецени, че авторът има потенциал да създаде н€колко последователни касови книги /или ако вече ги е създал и ги представи представи пред издателството/, то обикновено се инвестира по-гол€ма сума за попул€ризиране на автора, ко€то не се „избива" от първи€ продаден тираж, а се разпредел€ между следващите н€колко. “ова естествено може да си го позволи само издателство с достатъчно свободни финанси.

ѕример за подобна рекламна кампани€ е «ахари  арабашлиев с неговите „18% сиво". —ледващата му книга  се рекламираше така - „Ќовата книга на «ахари  арабашлиев /автор на "18% сиво"/ „ ратка истори€ на самолета" ще бъде представена днес от..."

 

 акво може да се направи за рекламата на един автор, така че неговата книга да е интересна за издателите.

—лед умирането на периодични€ литературен печат, единственото м€сто, където може да се придобие известно е »нтернет. ƒали работи това - ƒј! ѕримерите на ÷ефулес, јдриана и много други, които направиха големи продажби на книгите си, капитализирайки известността си в »нтернет е достатъчно показателен пример.

Ќо как работи това, ще разгледаме в следваща тема.


ѕрочeтено от:3895
 
—подели във Facebook
ѕредишна стати€     —ледваща стати€
–азмери на книги /формати/. ѕечатарски коли «акон за авторското право и сродните му права
ћедиен партньор  
Ѕългарско национално радио
ѕоследнo в "Ћюбими произведени€"   1
1. –Я–Р–Ь–Х–Ґ–Э–Ш–Ъ–™ -  sarcomadroll  
2. ∆ената в мен - ћалинка ÷веткова -  јдминистраци€  
3. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
4. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
5. ѕќ —“Џѕ »“≈ Ќј Ћя“ќ“ќ - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
6. Ћя“Ќј ѕ–» ј« ј - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
7. ћќћ„≈“ќ ќ“ Ѕ≈Ћ»“≈ Ќќў» - ѕавлина —таменова -  јдминистраци€  
8. ∆ената в моето легло -  aleks  
9. Ѕезпросветно -  светлана  
10. Ќеизп€тата песен е хит -  elizabeth  
ѕълен списък
3
2
VIP произведени€
 ак да направим произведението си VIP
—ъбити€  
 
ѕърви публикации  
17-09 Ќаивна носталгична еклектика за празника на —офи€ -  botyo fentiev
31-08 Ќевъзможност -  светлана
31-08 Ѕезшумно -  nanito
30-08 ~***~ -  cefules
30-08  ак ход€т до тоалетната? -  cefules
ѕълен списък
 
 
 
ѕоследно прочетени E-книги  
04-07 ƒневникът на човека в една жена
04-07 ’умор и —атира 2015
04-07 ѕроза 2016
04-07 јлист в —траната на чудесата
04-07 ѕтиците отлитатЕ
ѕълен списък