БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Късен щрих на усещането...

Павлин Христов Пушкаров (zalez)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

В края на май

е излишно

да се сънува.

По покривите има

подписи на преминаващи

облаци,

а тротоара е обсипан

от слънца.

Нощни коне

носят светлина

и има родени приказки

от забравени покани.

Обичам да седя

на стъпалата

от залезното въобръжение

и да хвърля тебешир

в дрехата на фонтана.

Рисунките

на предстоящото изплуват.

Като лилии,

които ще целуна.

Бавно и в час

за  поети...