БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


ЧЕТИРИСТИШИЯ 45

Ivan Petrov Hadjidimitrov (hadjito)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

ЧЕТИРИСТИШИЯ 45

Навъсена е днес забързаната млада пролет.
Навярно за небето свършила е синята боя.
И в цъфналите клони с аромат оскъден
бръмчат подсърдени пчели.


Като глухарчета са разпилени бели агънца
в зелената трева, проблейват радостно и припкат.
Но утре е Гергьовден и за едно от тях 
това ще е последна радост…


Дърветата сънуват пролет,
а птиците безоблачно небе.
Човекът, легнал невечерял,
сънува топли хлябове до сутринта.


В прозореца луната се е залепила –
в безсънието ми досадна нощна пеперуда.
Пердето не помага, и мартенския карнавал 
на котките възбудени дори не я прогонва.