БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


В Огледалния свят

Румяна Йорданова Симова (osi4kata)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Ние с тебе сме двете Слънца
на измислена, млада планета.
Във една огледална страна
сме родени да топлим и светим.
Ти от запад дойде, аз от изток.
Как се срещнахме – още незнам....
Май, по чудо сме толкова близко.
Огледалният свят е голям...
Щом се видим , светът оживява ,
не тъгува за Нощ и Луна.
Две Слънца наведнъж го огряват,
неуморно празнува деня.
Любовта става някак различна,
извисява се в друго ниво.
В Огледалния свят, романтично,
две Слънца се преливат в едно.


2003-07-27