БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Скритата минута на устните

Павлин Христов Пушкаров (zalez)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Под дъждовното небе

на хладната неделя,

когато хората изглеждат капки

от преминал дъжд

и дърветата са цветни лодки

в нов пейзаж…

Пролетта е скритата минута

на устните -

от времето ,

а после стъпките са

земни мисли на звезди.

Цветове откъснати,

светове прекъснати

превръщат мигове за прошка…