БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Маса

Любен Бориславов Димитров (luben.b.d)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Тя отрупана е с красно слово,

Думи, злоба, радост и тревога
Чистотата тя изкарва, без окови
Ние сме невероятните й роби!

Смях, ах ти шутовен вик,
Нарицателно на куп 
със игленикът многолик
Глвата свежда, не прощава, 
Оклюмалата същност 
тя забравя.

Къде е ирисът със спойка на искра,
Къде остана детска ти мечта.

Тълпа крещи, а ти се губиш, защо, защо 
Думи не пробудиш
Звучиш като неща познати,
Поназнайваш, а не смееш да разклатиш

Кой дал ти е на теб, 
Съзнание безмерно като хлеб
Къде просото не вирей, 
Ти, там никога не ще озрейш

Виновен, ха, виновен, няма
Съмнението си ти
Червен или черевена
Тя е там. Отрупаната маса
Свян без срам.