БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

текст и интерпретация

Ивайло Дагнев (t-rex)

Раздел: АРТ (ASCII) графика  Цикъл: Събличането

                                       

                          

ТЕКСТ и интерпретация

 

 

                                         БОГ

                                                Обича

                                                   ЯВно

                                                        ЛЕковерно

                                                             НИЕ

 

                         Ако съзря красотата ти на колене  пред  нея  ще застана.

                                                           Ще застана на колене ако съзря красотата ти!

                                                        Красотата ти на колене пред нея ще застана?
                                                                        ........................  на колене .......................................

                                                                    ........................  на колене .......................................
    
                      (не)застанах (не)застанах на колене на колене
 не(я) не(я)


                                                  


2003-07-17