БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Рисувай, художнико!

Станислава Василева Немска (stenli499)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Художнико, боите си приготвяй!

Смеси ги с кал от яловите двори,

и в корен на лоза намерил котва

отново Дионис да проговори.

 

Камбана нарисувай! На мегдана.

Но не за помен със език да гложди –

а млади булки, в тъмно щом пристанат,

щастливо да звъни – за нова рожба.

 

Да замиришат спомените темперно –

за къщата, канавката затлачена,

в която насред старческия тремор

се дави катарама от сандалче;

 

за баба ми – преди да се спомине,

за дядо ми – как пее ”Бели ружи”.

Днес топлото – единствено! – в комина

са стъпките на ветровете южни.

 

 А най-подир река да ми налееш!

Картината ти няма да е лесна,

но вярвам – ще се справиш и със нея!

Изпращам ти стиха си за калесник.

 

 

 

 

-----