БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


В нощта на персеидите -

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Откровено за "Откровения"

Сънувах те жив. 
Пристъпваше нервно 
на спирката - 
чакаш трамвай. 
През рамо под ъгъл 
едва ме погледна - 
бе чул, че се каня да дойда. 
"Кога?" - ме попита без глас 
и зарових глава във косата ти тъмна, 
загубила страст. 
Отдавна. 
От девет години. 
А после се съмна.