<

(slayer)

Раздел: ФАНТАСТИКА и Фентъзи  Цикъл:

Глава втора – Любе вилната Долорес

 

Денят е вторник , а часът 8:00 сутринта. Първия учебен час е започнал . Класния ръководител обяснява на учениците ( може да им се кара така да се каже) как да си повишат оценките , както спрат да бягат от училище , лутайки се из двора на училището. Разбира се някой от съучениците на Петъо употребяваха не закони вещества и винаги след 10:00 може да ги видиш на сядали по пейките , смеейки се лудо на каквото им видят очите. Но тази сутрин бе по различно , защото тъкмо когато класната им стигна до спиране на децките на врата се почука и влезе деректорката :

 

-         Добро утро учениците – и както обикновено те трябваше да станат и да я поздравят . – Днес вашият клас от 15 човека ще стане 16 . След края на часа и началото на другия при вас ще постъпи нова ученичка , която идва от Ню Йорк. Тя е по проект , който спечелихме тук в София и тя ще учи една година при нас. На дявам се , че ще я посрещнете както трябва без да викате ,,неподходящи изрази ‘’ на територията на класната стая и изобщо в училище. Пожелавам ви приятен час – и пак всички в купом станаха и й пожелаха лек ден .

 

Като чуха това половината започнаха да обсъждат без да отразят класната им , която крещи и вика рано сутрин -  темата за новото попълнение . А на последния чин Петъо забеляза , че Добромир си навива хашиш в час . Бе твърде ясно , че той имаше намерение да я пуши веднага след часа и кой знае къде щеше да отиде . Изпита нужда да направи нещо , но не можеше да се трансформира по време на час пред толкова хора . Щеше да се погрижи по късно ако не забрави до тогава.

Той така се бе замислил , кое щеше да е това момиче , че когато класната изкрещя неговия номер той подскочи и трябваше да дава обяснение , защо не внимава когато тя говори. Разбира се той се оправда , че се е разсеел за момент и се извини . Това успокой страстите на класната Радева .

Тя бе на средна възраст но не пенсионер. С прошарена коса и вече леко пълна . изглежда , че вече годините и се отразяваха. Тя харесваше най много от всички 15 човека единствено Петъо. Първата причина бе , че той и само той не е бягал от часове , пишеше домашните си и изпълняваше това което му заръча класната. Тя имаше намерение да го покани в къщи , но все не и оставаше време , но днес тя щеше да го задържи след часа и щеше да го покани. И така когато приключи с Петъо и всички останали би звънеца за приключване на часа и всички се юрнаха тичешком зад училището да се напушват . Петъо ги разбира след това яростно изказване на класната им всеки би се напушил. Докато излизаше от стаята Петъо долови за първи път мислите на човек , а това бяха мислите на класната : ,, Дали знае , че аз знам какъв е всъщност от вчера и изобщо трябва л ида му казвам ? Трябва да му кажа ‘’ , но преди да си довършила мислите си Петъо я прекъсна като каза на глас :

 

-         Извинявайте госпожо Радева от къде знаете за мен ? - ,, Мили Боже от къде разбра ‘’ си помисли тя и Петъо го долови – Долавям ви мислите по добре говорете на глас все още не съм свикнал .

-         Еми…. Тук не е мястото за такъв разговор ! - ,, Да го поканя ли в къщи ? ‘’

-         Добре и ви приемам поканата . Ще дойда у вас и ще поговорим , а с ега ме извинете дълга ме зове . - ,, Какво ли ще прави ? Дали ще убие някого ? ‘’ – Не никого няма да убивам просто ще покажа на едно момче какво ще се случи с него ако продължава да взима дрога. Извинете ме .

 

И той напусна стаята като се затича директно към Добромир . В интерес на нещата не е излизал с него , но знаеше къде ще се напушва. Мястото на наркоманите бе едни гаражи на две минути от двора на училището и той се запъти на там , но първо се отби до едно дърво. Огледа се дали има хора и за първи път нямаше хора и той се трансформира , а класната му всичко видя .

Като Джесика стигна до гаражите чу много мъжки гласове. Но Добромир все още не се бе напушил за разлика от останалите , които се смееха истерично. Те чуха , че някой идва и веднага скриха тревата по джобовете си .

 

-         Здравейте момчета . Няма нужда да си криете тревата , Вие не ми трябвате , а Добромире ела с мен , ако обичаш .

-         Той никъде няма да идва с теб– каза единия от тях и всички освен Добромир се засмяха истерично

-         Просто искам да си поговоря с него за нещо – каза Джесика

-         Говори на гаражите– пак последва кошмарното хилене

-         Е добре не ми оставяте друг избор – тя си протегна ръката и каза да заспят , а от елемента излезе светлина и те изпопадаха на земята. – Видя какво мога и още мога така че по добре не бягай , защото за тях е твърде късно , но ти сега започваш и все още мога да ти помогна .

-         Повярвай ми исках да се откажа , но те все ме караха и защото са ми приятели не мога да им откажа – и отговори Добромир

-         Вярвам ти , но искаш ли да ти помогна ?

-         Как би ми помогнала те ще се събудят и пак ще ме намерят !

-         Като ти казах , че ще ти помогна имах предвид и тях . Ще ги накарам да те забравят и по този начин ти няма да пушиш отрови . Но първо ще ти покажа какво би се случил ос теб ако продължавш и после ще ми отговориш – и тя отново си протегна ръката , като елемента заблестя и тя му показа какво щеше да се случи с него. След като свърши всичко той бе в шок.

-         Това е ужасно . Не знаех , че ще стигна до там . Добре съгласен съм -помогни ми – Джесика се обърна към хъркащите тела и чрез силата на елемта изтри спомените им за Добромир

-         Готово . Вече и да те видят няма да си спомнят за теб. А ако разбера , че продължаваш ще те пратя в царството на сенките и да там е ужасно . – като си свърши мисълта Джесика си тръгна , а Петъо се върна в училище .

 

Петъо закъсня за час , но класната му нито му псиа закъснение , нито му се скара , защото знаеше къде е бил и какво е правил – само му каза да сяда по бързо.

На вратата се почука и директорката влезе с новата ученичка. Този път освен Петъо не стана , защото всички онемяха , като видяха прелестното създание застанало пред тях. Всички я гледаха толкова втренчено , че чак лигите им потекоха, а Петъо ги гледа и не може да разбере защо я зяпат така . Даже не забеляза , че елемента му засея , а класната му забеляза и скочи на крака като се придвижи до него казвайки му шепнешком да си скрие елемента. Той светкавично си закопча якето и седна. За щастие никой не забеляза това даже и новото момиче . Всички бяха погълнати от нейната красота , а Петъо не намираше нищо в нея .

След като я представи директорката под името Долорес тя си тръгна , а Долорес се настани на задния чин след Петъо. Докато тя минаваше по край него той усети огромен студ и пълно зло и той я погледна , а тя само му се усмихна. Не долови никакви мисли от нея , което беше странно. Би трябвало всеки нормален жив човек да има мисловна дейност, а при това момиче нямаше такава .

 

,,Според мен нещо в нея не е на ред’’ ,, И аз така мисля , трябва да я наблюдаваме !’’,,Искаш Джес да я следим ?’’ ,, Нямаме друг избор ! Прекалено е красива и не забелязваш ли , че всяко момче освен ти я гледа втренчено сякаш е хипнотизирано ? ‘’ ,, Да права си , а какво същество може да го причинява ? ,, ‘’Богомолка – това животно привиква мъжките екземпляри чрез феромони ‘’ ,, Човек богомолка не ми се вярва ‘’ ,, Все още е рано да кажем какво може да е ще я наблюдаваме и ще видим какво ще решим ‘’

 

След мисловния разговор с Джесика се чу звънеца съобщаваш , че е време за двайсет минутна почивка. Всички излязоха от стаята , а последна излезе Долорес. Като се показа в коридора всички момчета се наредиха на две редички от двете страни на коридора и я наблюдаваха , като всяко я сваляше . За да не се издаде Петъо , че него не го е засегнало той се престори , че я сваля. Тя мина по край , но не го отрази , а отиде при някакво друго момче от по горен клас – предполагаше се , че има 16 години. Наведе де до него и му каза нещо , което Петъо се напрегна и чу само ,, 21:00 ‘’. Какво щяха да правят в 9 часа вечерта ? И къде го извика тя ? Една ръка застана на рамото му и той се стресна . За утеха беше класната му която , за да не го издаде му го каза телепатично ,, Тръгваме ! Освободила съм те от часовете . Побързай нямаме време , това момиче е опасно !’’

Петъо се върна в класната стая , взе си чантата и заедно с класната си напуснаха пределите на училището , като се запътиха за дома й. Взе автобуса за по бързо предвижване. Като се настаниха на канапетата с чаши с кафе в ръце класната мина направо на темата:

 

-         От кога си убиец и изобщо как е възможно момче да е убиец ? Как се случи ? Разкажи ми !

-         Еми … Един ден бях излязъл с приятели и отидохме в парка там където играят деца. И в една от беседките намерихме изоставени лопати. Решихме да копаем нищо , че имаше забрана. И точно когато решихме да си тръгваме лопатка ми удари нещо. Аз го изкопах и се оказа златна кутия , която не искаше да се отваря. В последствие вечерта тя засея и успях да я отворя. Вътре имаше 10 парчета разбъркани като в пъзел. Сглобих го и изглежда , че съм сглобил този триъгълник , който в момента нося . А трансформацията стана в тоалетната в училище . Това е . А Вие от къде разбрахте ?

-         Може ли малко по рано да се върна в живота си , че да ме разбереш ?

-         Да разбира се !

-         Бях на 14 също както теб . Един ден бях излязла с майка си на разходка по центъра. Тя срещна нейни приятелки и седнаха да пият кафе , а аз не помня вече отидох на някъде. Огладнях и отидох да си купя нещо от най близката баничарница. Влязох вътре , взех си баничка и седнах да си я изям на спокойствие. Влезе възрастен мъж към 56 57 годишен и седна при мен. Заговори ме , уплаших се , че може да е някакъв маниак , но той ми каза да не се страхувам , че няма да ми причини ло и е дошъл да ми съобщи нещо . Разказа ми , че съм избрана да бъда убийца на чудовища и че трябва той да ме обучи . Първо не повярвах и му казах да се маха или ще извикам полицията . Той ме помоли да го изслушам и тогава да реша какво да правя. Докато го слушах продължавах да се страхувам , докато не ми каза , че майка ми е в опасност и ако не я предпазя ще умре. Тогава се съгласих да ме обучи и каквото беше това с обучаването . Мна месец в не прекъснати тренировки , но никой не нападаше майка ми . Започнах да се съмнявам , че този човек ме лъже . Но една вечер се прибрах по рано и заварих къщата ни разхвърлена . Извиках на майка си но никои не ми отговори. Тогава се заслушах и чух мъжки глас да заповядва на майка м ида мълчи или ще я убие . Вече знаех къде са . Отидох в кухнята и го видях . Това беше вампир , който пиеше от мама кръв. Казах му да я пусне и да вземе мен и той се съгласи , но бях подготвена. Бях скрила от горе на хладилника кол . Като се приближи аз го взех . Той веднага разбра коя съм и ме нападна. След дълъг бой все пак бях начинаеща убийца аз забих кола в сърцето му и то се превърна на прах , а след това обяснявах на мама какво е станало. Тя ме разбра с какво съм нагърбена и се съгласи да ми пази тайната. Но все още не разбирам как ти ще си убиеца ?

-         Мисля че … - тогава елемента засея и той се трансформира – Здравейте госпожо . Аз съм Джесика и съм духът от този хилядолетен елемент. Видях и чух всичко , но аз съм много по различна от вас. Аз съм неуязвима към всичко наречено оръжия или магий , отрови и тн. Това прави Петъо изключителен рядък убиец. Лежах под земята 1000 години преди съдбата да реши Петъо да ме открие и със негова помощ да върна нещата в ред.

-         Не знаех това което ти каза . Но съм сигурна , че с Петъо ще спасите света . Аз вече се пенсионирах от това . Стара съм и няма да мога да се справя , а и не съм неуязвима като теб Джесика . И ще се радвам ако мога да ти помагам с каквото мога .

-         Съгласна съм този свят ми е не познат . А според теб това момиче новото къде е определило среща на момчето ?

-         Не знам . И се притеснявам , че повече няма да го видим . Мисля , че е богомолка в разцвета на силите си. Но имам оръжие , което ще ти помогне . Момент сам ода го потърся

 

,, А Джес друг път ме предупреждавай , когато ще се намесваш’’ ,, Много се извинявам , но трябваше . Но тази жена се е оттеглила и съм убедена , че ще я нападат . Трябва да я пазя ‘’ ,,Добре . Тя идва продължете разговора си ‘’

 

-         Ето тази е един вид брадва . С нея можеш да я обзглавиш !

-         Да обезглавя момиченце ?

-         Сигурно не знаеш , тя ще се трансформира , още като те види. Тя ще те надуши и ще разбере коя си ти не зависимо дали си ти или Петъо.

-         Добре . Утре ще я проследим двете . Съгласна ли си ?

-         Ами няма ли да спасим това момче ?

-         Нямам достъп до нея. Просто не хващам нищо от нея . Блокирана е или нещо я блокира. Тя няма да го убие още първата вечер , но утре ти и Петъо я проследете . Останалото аз ще направя. А сега ние трябва да се прибираме . Приятно ми беше . До утре.

-         И на мен ми беше приятно . До утре мила и успех в начинанието .

-         Благодаря.

 

След като си тръгнаха от дома на класната Джесика се върна в училището . Използва една от силите си и се вмъкна вътре. Отиде до кабинета на директора. Не я нямаше . Тя влезе и се насочи директно към папките със досиетата на учениците от 9 клас. Добре , че имаха и снимки и това я улесни много . Намери папката на вече известното момче с име Габриел и започна да го чете. Не можа да открие адрес и от последва , че трябва да се вмъкне в учителската стая и да издири дневника на 9 клас. Часът бе вече почнал но 9 клас имаха ФВС и успя да открие точния дневник . Намери Габриел и откри неговият адрес. Напусна училището необезпокоявано и тръгна към неговият дом с надеждата да разбере дали там ще бъде тяхната среща. 

Стигна за около 5 минути – движеше се с скоростта на самолет. Изглежда , че имаше някого у тях и отиде да позвъни на вратата.

Вратата се отвори от жена на 45 години . С черна коса на кичури. Тя попита кого търси и тя й обясни както излъга , че е от училищен инспектор и търси Габриел за да му каже една радостна новина . Нейния отговор отчай Джесика . Тя разбра, че ой има уговорена среща с негова приятелка у тях – щели да учат .Джесика благодари за информацията и си тръгна . Запита се , а сега на къде ще ходи ? Долорес все още не бе посочила точния си адрес в дневника на класа и това много затруднява задачата й .

Тя се трансформира и Петъо си тръгна към дома си защото се стъмняваше и щяха да му се карат. Като стигна до неговата улица го настигнаха Янко и Николай , които веднага започнаха да му се подиграват. Той им заобяснява , че те грешът и че той ще им покаже някой ден.

 

-         Ай порасни малко и бъди мъж. Стига с тези анимации които гледаш. Много си въобразяваш – каза Янко

-         Не си въобразявам ви казвам . Аз имам способности за които не подозирате.

-         Ха – ха смешен си Петъо и аз гледам анимации ама не се изживявам толкова – каза Николай

-         Искате ли сега да ви го докажа ? И ако се окажа прав ще ми помагате ! Съгласни ли сте ?

-         Добре айде сега няма хора давай покажи ни . Ще се изложиш .

 

Петъо се отдръпна от тях за да не вземат да ослепеят и изрече думата трансформация. В следващия момент излезе вятър и онази ярка светлина и той бе вече Джесика. Янко и Николай онемяха от видяното

 

-         Какво става момчета. Не сте ли виждали такова нещо преди ? Айде ние спечелихме баса. Петъо ви каза какво може , а вие не му повярвахте . Казвам се Джесика и всичко знам за вас.

-         Това не може да се случва – отговори Янко

-         О да случва се Янко . Всичко съществува , но вие просто не го вярвате – му отговори Джесика

-         Ще ни нараниш ли ? – попита Николай

-         Не вие ще ми помагате и имам една задача за вас . Утре към 13:00 искам да проследите едно момиче и едно момче. И не се притеснявайте аз ще ви прочета мислите и ще дойда.

-         Това ще е трудно !

-         Изобщо не е трудно , просто едно малко проследяване !

-         Ами ако ни забележат ?

-         Няма как да стане . Първо не ви познават и второ никога не са ви виждали.

-         От къде си убедена ?

-         Много не трябва да знаеш , просто знай че аз знам , а сега се прибирайте , защото вече е време лека вечер.

 

На следващата сутрин Петъо хукна към училище бързайки да отиде на време и да види какво се е случило вчера . Като отиде остана вкаменен . Там имаше полицай проверяващи всички , които идват или тръгват . Също така ги разпитват дали знаят или са виждали Габриел. Това Петъо го чу от 1000 метра. Една от дарбите му разбира се. Приближи се и веднага полицаите се насочиха към него. И почти стигнаха до него когато госпожа Дороти им извика , че не е той и че после.дно го е виждал вчера след втория час. Тогава те го оставиха , а той отиде при нея.

 

-         Благодаря ви госпожо . Ако не бяхте вие…

-         Няма проблеми идвай бързо. – те отидоха в нейния кабинет – Така не можа да ги откриеш вчера няма проблеми , но аз п овреме на тая олелия потърсих някакви предмети от онова момиче . Открих само този косъм. Взе ми го и се опитай да разбереш нещо ?

-         Но аз … - преди да е се е доизказал получи видение на местонахождението на Долорес и се уплаши – Мили Боже

-         Какво видя , жив ли е още ?

-         Той е жив , но има още десет момчета там . И са в някакви кожуси или по точно пашкули .

-         Така по този начин тя ги преспива да може да ме крещят доакто се чифтосва ,а после ще ги изяде. Веднага трябва да тръгваме . Аз карам , а ти ме насочвай .

-         Вие имате кола ?

-         Не съм я карала от години , но все още има живот в нея . Но да не се разтакаваме няма време .

 

Те дотичаха до колата й и опрашиха с бясна скорост. Като стигнаха до мястото . И като слязоха Петъо видя че Янко и Николай са там.

 

-         Здравейте момчета , май успяхте да я намерите !

-         Кои са те Петъо и какво правят тук ? – попита госпожа Дороти

-         Те знаят за мен !

-         За един ден каза на половиният град , ще си поговорим за това , а сега се трансформирай и влизай , а вие двамата без да сте мръднали от тук ясно ? – те само поклатиха глави

 

Петъо се трансформира и Джесика си проби път между храсталаците . Достигна до добре спретната къщурка и разби вратата че да влезе. Обиколи цялаат къща се отчай че не намери никого.

 

,,Провери в мазето . Би трябвало да са там ‘’ ,, Не знам какво е мазе ‘’ ,, Потрърси врата , която не отговаря на местонахождението й ‘’ ,, А да видях я . Затворена е , но не е проблем . Ще влезем със взлом. ‘’

 

Тя разби дръжката и слезе по стъпалата долу. Вървеше по коридор докато не стигна до затворена желязна врата. Разбия с един ритник и влезе и намери пашкулите и Долорес :

 

-         Какво става , ти убийце ?

-         О да здрасти и да ще умреш !

 

Долорес както се очакваше се трансформира в богомолка и то голяма . Но Джесика се сети , че Дороти и бе дала нещо като брадва и я извади. Сбиха се . Джесика отнесе бая удари , но имаше само драскотини. Издебна подходящ момент , замахва с брадвата и й отсича главата.

Освобождава пленените момчета , а след това се обади в полицията да дойдат и да ги приберат.

На вечерта Петъо се прибра като пребит и директно си легна .

 


Търсене
Bukvite\Буквите
Препоръчано от книжарница "КНИГИТЕ"
Дивата магия: Обетът
Конкурси на Фондация "Буквите"