БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


След

Надежда Тошкова (nanito)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Щом тихичко надеждата си тръгна,

по стъпките ѝ цъфна самота.

Безмълвно и грижовно те загърна

с покрова си приятелска тъга.

Под клепките ти морни и притворени

трепти ефирно призрачна сълза,

размива в образи "онези" спомени,

стеле дантелата лекуваща мъгла.

От безразличие стаена светлината

полага ореола мним на опростено.

Дочуваш как простенва тишината.

И всичко е тъй меко, заглушено.

След изстрела...