БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


на Е. Я.

Димитър Богданов Дянков (матусал)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

 

 

Изтича времето - недоизпит коняк,
почти са сухи чашите на тръгване.
Последна малка глътка на изпроводяк,
макар ищахът да не знае мръкване.

През чашите надничаме във бъдното,
от виното и водката замаяни.
Пияните не се страхуват от отвъдното
и често точно това отлага края им.

И ти, презрял на дните земни жилото,
живей живота като му е редно -
на щастието здраво дръж кормилото,
черпи приятелите като за последно!