БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Гратисчии

Иван Стефанов Христов (рудин)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Законът, казват, е врата в поле –

там хората я обикалят.

Аз цял живот редих ги две по две

през тях законно да минават.

 

Нахълтват те в Софийското метро

по двама или се провират,

тъй както във съседното бистро

се влиза за по чаша бира.

 

Поглеждат ме изкосо, под око,

не свикнали на ред и право.

Защо пък с карта и билет, ако

не ще им каже никой: „Браво!”

 

И казвам им на тези господа,

че ако тук това е лесно,

то горе, пред небесната врата,

пролуки няма в ляво, в десно.