БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Мое любимо бягство за живот

Павлин Христов Пушкаров (zalez)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

 

Пазя те

в зеницата на ръчния часовник,

спрял по време на лято.

Мое любимо бягство

за живот.

По обувките

с частици водорасли,

по устните – мед.

По дрехите  - някакви

борови иглички,

от нощта без приказка:

с оставената бяла шапка…

На масата – драскотини

от стихосбирка

на кротки плавания,

а покрай стъпалата пораснали латинки.

Имам само едно нетърпение,

което музите наричат –

оправдана лудост,

във въздуха да напиша…

Ти си път!

И комета – вместо бяла лента…

Реалност,

цялата прегърната в мен.


2013-09-08