БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Виолетова нежност

Живка Георгиева Добрева (luckytou)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Една звездичка се повдигна на пръсти,

изгаси умореният лунен фенер.

Вятърът тихо крилете си скръсти

и се шмугна под клонче имел.

Тъмнината дъхти на сено окосено

и на топла, като пита земя,

две щурчета подреждат акорди

в прежаднялата моя душа.

 

Пия талази виолетова нежност

от бездънната чаша на небесния свод.

От очите ми тръгва копнежност-

до теб, през тъмата проправя ми брод!