БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Имам нужда от ъгъл...

Павлин Христов Пушкаров (zalez)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Лятно е...
и някаква тиха лирика
капе със стон
за безумието
на волността.
По обувките
нощите
прииждат,
като вълни
на древен океан,
и се разпознават -
сенки в жарта
на прозорци
и в разговори на 
музиканти. 
Имам нужда от ъгъл:
когато топлата страна изстива
и улицата има име
на фея.
И един стар трамвай -
със стъклото,
където съм писал стихове.
От обиколките
те са частици небе. 
С лунички
и нерисувани очи.
Нека бъдат зелени.
На възрастта е позволено:
с повече лед -
залезите са ореоли
на сътворени катедрали... 

Лятно е...