БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Сънят

Трендафил Георгиев Колев (fil1960)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Сънувах се в курсантските години Бях невинен и скандално млад Просторите все още бяха сини..., и аз усърдно учех занаят Навън течаха пагубни процеси За тях не знам, аз имам ли вина... Боричане за власт и интереси... Щастливец съм – не ходех на война... Навярно като приказка звучи.... В далечината чух камбанен звън Ще свърши се отворя ли очи... За жалост всичко не било е сън!...
2003-07-07