БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Във вчера

Петя Петрова Вълчева - Стефанова (петя стефанова)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

 

Останах си във вчера,

до днес изобщо не дойдох.

Не пожелах да се намеря,

за зло или пък за добро.

Опрях се, яко се запънах,

не ми хареса утринта,

не ме пое крило на гълъб

и не разсъмна, тъмнина

остана в мен. И няма слънце

и няма никакви звезди…

Останах си сама, във вчера,

напред ли – не, не продължих.

Не завещах на никой думи,

не подарих парченце цвят,

заръки не оставих пътьом

и не разчитах на обрат.

Седях във вчера, сетен пристан,

не се помръдвах, но не спях.

Обреченият днешен смисъл

погледна… и не ме видя.