БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Тя подскача да хване луната

Павел Петров Горинов (мизантроп)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:


Разпилява се времето пак,
като шепа студени мъниста,
по челото й спуска се мрак,
но успява да бъде лъчиста,

сто вселени са спрели сега
във сърцето й старо и плачат,
като късче студена дъга
се протяга замислено здрачът,

профучават край нея мечти,
тя протяга ръка и ги гали,
нещо в нея потайно блести,
оживяват въздишки заспали,

тя се спъва отново в нощта,
но подскача с охлузени длани,
непокорно подритва смъртта,
а надеждите, сякаш съдрани,

я обсипват отново с любов,
тя е вятър, разпъващ платната...
После тихо шепти благослов
и подскача да хване луната.


2013-01-02