БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Основаването на Рим

Владимир Виденов Павлов (владун)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Изклахме си стадата. Затова
и глутницата взе да се смалява,
от двайсет вълка – днес едва-едва
пет-шест надават сипкав вой тъдява.

Сплотени в йерархично общество
са вълците – от алфа до омега.
Щом има плячка – следва пиршество:
пръв хапва вождът, другите – след него.

След туй вълчица-алфа с алфа-вълк
по дивия закон се съешава...
Но днес е глад – забравил своя дълг,
вълкът с проскубана опашка шава.

Вълчицата си търси единак,

готова е за хищното му семе -
спед кратка схватка в някой гъсталак
е бременна - със Ромулус и Ремус.
2012-11-12