БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Не знам

Петя Петрова Вълчева - Стефанова (петя стефанова)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Не знам


Понякога нищо не знам.

Не знам, че косата ми бяла е.

Не познавам и фините слънчеви бръчки.

Не знам.

Не подклаждам огньове по здрач,

не знам и къде зимуват птиците.

Не стигам дотам.

Все още не говоря езика на старците,

а на младите – не разбирам.

Не знам  накъде съм се втурнала,

най – прекия път все не намирам.

Не забърквам коктейли

от любов и от смисъл.

Не знам кой ме гледа отсреща –

огледално избистрен,

вторачен и ням.

Само сладкия извор познавам

и как да го стигна.

Хляб да подам – пътеката знам.

Да пия от земната мъдрост

и души да спасявам,

без страх и без срам.

Да играя със съвест –

играта я знам.

Да възраждам надежда

и мечтите да сричам.

Достатъчно знам.

 

Да. И знам да обичам.