БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Звуци от миналото

Петя Петрова Вълчева - Стефанова (петя стефанова)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Звуци от миналото 

 (Старите писма…)

 

Разчистих вехтите неща,

изхвърлих куп ненужни вещи…

И между тях открих писма –

парченце минало във тях ме срещна.

По пръстите полепна прах,

назад се виеха пътеките,

писмата си лежаха кротко. В тях

прокапаха сълзи под стрехите.

Държах живота си в ръце,

изписан в пожълтели страници,

не бе една, не бяха две,

а тръни, нощи и пожари.

Едно дете, останало само,

една любов по пръстите запари…

Разбрах за себе си едно,

което е било, било е. И едва ли

ще го изтрия и ще залича

бодливите си пътища. Така че –

не мога да го отрека,

но мога просто да поплача…