БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Ескизи с Едвард Мунк

Ради Радев (р.радевбесния)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

 

Изгуби ми се слънцето, приятелю,

в най-тъмните ми коридори.

Рисувам ветропоказатели,

да мога с ветровете да говоря.

 

Рисувам вик от всички бити каузи

по камъка на вкаменени чувства,

рисувам сенките на залеза

в кънтящ хорал от страсти и безумства.

 

Рисувам екот в зноя на камбаната,

когато мъртъвците си изпращам.

Рисувам смях и шепот на фонтаните,

мираж в пустиня за незрящи.

 

Рисувам нощ в очите на обесени.

Палитрата ми полудя от сиво.

Натрупват се в летата есени

и някой неизменно си отива.

 

Рисувам танци и метафори,

но слънцето, но слънцето къде е?

Тъгата от пронизващи семафори

пронизващо в душата ми белее.

 

Рисувам лъч, но тясна е вселената

за скитащите мисли подивели.

Рисувам болката си - спотаената -

и дом, и сън към края на тунела.

 

...А не успях да нарисувам слънцето.

По орбитата нямам своя диря.

Събрах мъгли; измислям си безсъници

и ежедневно нещо в мен умира.