БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Атлас

Рашел Леон Леви (рашел леви)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

 

 

 

 Атлас минава всеки ден оттук.

 Изправя рамене, поглежда с радост

 света, от векове тежащ над него.

 Атлас е горд баща

 и знае толкова

 за тайната

 на зъбчето, което

 е в приказната къщичка на елфите,

 че смее се голямата луна, когато

 той света прибира вечер.

 

 И не с години -

 с дни расте светът.

 Изправя се, разпитва и разбира,

 че някой го понася на ръце,

 когато вън е страшно и студено...

 

И в три деца

оглежда исполинът

и радостта, и тихата си участ.

...А тайната е скрита в детски сън,

над  който две ръце крепят небето.

 

 


2012-09-11