БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


А дали си такава?

Павел Петров Горинов (мизантроп)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Да, зная, че не си весталка,
животът в тебе се пречупва,
и ти си прелестна кроталка,
която с радост се излюпва
от фалша, кича,суетата,
затрупали света край нея,
измъква се от празнотата
и продължава да живее...