БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Потърси ме сред дивите кестени

Павел Петров Горинов (мизантроп)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Ще си ида оттук ненадейно,

ветровете ще спрат да се смеят,

ще се слея с нощта чудодейно,

световете в захлас ще запеят,

 

във дъждовните капки притихнал,

ще танцувам по твоите пръсти,

от земята внезапно избликнал,

ще те глледам как светло се кръстиш,

 

планините ще викат пияни

и наздравици с мене ще вдигат,

като бисерна мида засмяни,

небесата при теб ще пристигат,

 

а сред дивите кестени грейнал,

ще се моля да бъдеш щастлива.

Потърси ме -  възвишено зейнал,

все едно, че отново си жива....