БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Какво е животът

Владимир Виденов Павлов (владун)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Какво е животът?
Досетих се скоро,
дордето поливах
райграса на двора –
щом тая, с косата,
пристига накрая,
животът ни май
некосена трева е.