БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Прохождане на поет

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

 Той прохожда
 в каменни обувки,
 с наранени боси стъпала.
 Малки крачки,
 спъвания... Счупени,
 палците изтръпнали болят.
 
 Ала крачи
 в строя на поетите.
 В строя на поетите е сам.
 И прегракнал, с думи
 до заекване
 пее химна. Пътят е избран.