БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Остаряване

Светлана Йонкова (светлана)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Превалят дните неродени –
и няма рай, и няма ад!
Героите са уморени
и сладко и дълбоко спят..

А може би и ти си ехо
от някакъв забравен мит...
И кърпиш старата си дреха,
а сам към нея си пришит.