БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Възнесение

komunista per paco! (комуниста)

Раздел: Хорор и Underground  Цикъл:

Аз целият съм дъно На мъничка река. Над мен се носи сънно Прозрачната вода. Облива ме с приспивна хладина… …Облива ме приспивна хладина Отгоре ми в ъв ладии от есенни листа, понесли утринната светлина, пътуват елфи към блаженните места, Неподвижен,скъбно ги следя… …Неподвижен,скръбно ги следя и слушам с болка песните им чудни. Оттях треви и животинки ще заспят, А аз единствен ще остана буден. * * * Изплувам над водата,изплувам над света И в волен танц се спущам по вълните. Израстват ми крила ,след миг ще полетя И горд ще долетя до висините. * * * Аз целят съм недокачен свод На небеса бездънни и безбрежни. Под мен е целий свят,под мен е бог. И скъбно аз сега към тях поглеждам Във свойта величава самота… Къде си моя мъничка река?
2003-07-01