БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Не съм загубил

Божидар Иванов Пангелов (bogpan)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Не съм загубил всичко чисто и невинно Дори когато с твърда мъка прекрачвах пещерите на хилядите божества, които ме поглеждаха с досада ( та кой ли забелязва странника) Но може би сега за теб на колене ще падна пред някакъв подлец и ще смекча сърцето си твърдолюбиво Но няма смисъл Дорде сърцето празно е и паметта безплоден звук – със водорасли впити в небето
2003-07-01