БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Няма...

Цветан Карамфилов Георгиев (брод)

Раздел: Любовна лирика  Цикъл:        Дали ще си тръгнеш 
        от тук някой ден? 
        Когато излезе, 
        не се и обърна... 
        Вървях подир теб 
        и видях, изумен, 
        как твоята сянка 
        обратно се върна... 

        Сега си навсякъде 
        в малката къща. 
        И сутрин, когато 
        отново се съмва, 
        и вечер, когато 
        при теб се завръщам, 
        и в нощите после, 
        безкрайни и тъмни... 

        Дали ще си тръгнеш 
        от тук някой ден? 
        С твоята сянка 
        сега съм различен. 
        И вече разбирам, 
        че бил съм роден, 
        за да мога 
        само теб 
        да обичам...

2001-12-25