БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Този толкова мъртъв брак

Павел Петров Горинов (мизантроп)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Над тебе се прозява пак Луната -
самотна, кривогледа, безразлична.
Мухи накацват злобно по цветята,
една звезда, сърдита, астматична,

сивее горе и те гледа страшно,
мъжът ти уморено се съблича,
а времето, разрошено и прашно,
в леглото ви нахално май наднича.

Затваряш ти прозореца с досада,
преди да се захвърлиш в пещерата,
проблясва вътре в тебе тиха клада,
полъхва плахо спомен от зората,

въздъхваш и потъваш в локви скука,
скрибуца тъжно там до теб щурчето,
разпада се на капки мрак капчука,

ръждясало и нямо е звънчето...


2012-03-19