БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Прошка

Светлана Йонкова (светлана)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

...Само че не мога да простя.
Може и да мога, но не искам.
За това, че предстои смъртта,
без животът да намери пристан.

Може и да мога да простя.
Може и да мога, но не трябва.
За това, че истински блестя
като слънце, отразено в брадва.