БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


О, ти която

Божидар Иванов Пангелов (bogpan)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

О, ти която в нечакан час получи някога от мен, на елфите вълшебната им песен Спомни си За огледалото на Галадриел За пръстена на Силата Спомни си Със сила го надяна ти Но теб те няма Във пръстена е вплетена душата изкована от Вечното око за слава О, Елберет Гилтониел за мене чайките пищят във сън дълбок потъна всеки лист Последният отплува зад Безкрая по стъклен мост свободен, чист … Намарие
2003-06-30