БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Милосърдие

Светлана Йонкова (светлана)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

За грозната ламя ми стана жал.
И затова не я убих. Обаче
докато спеше моят стар кинжал,
тя се научи за юнак да плаче.

И спря от ябълките да краде!
Ах, залиня от доброта, горката...
Но трябваше все нещо да яде –
и я нахраних с лошия. С юнака.