БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Рисувам...

Камен Тодоров Бъндев (Bundyo)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

със ръце по вятъра, 
стилът ми май си е кубичен. 
Когато свърша със театъра 
ще трябва да започна да отричам. 

И ще се радвам на рисунката, 
ще я милея и прехваля, 
ще си навиря аз муцунката 
и може би ще си я олигавя. 

Когато спрат смеха си хората - 
на късчета ще я разкъсам, 
ще я разпръсна сред природата 
и ще се хиля пак окъсан. 

Ще се смея и ще плача, 
кожата си ще раздирам, 
сърцето ми лудешки ще подскача, 
а аз ще плача и ще плача... 

15.02.01  	21:57

2001-05-25