БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Приземяване

Владимир Виденов Павлов (владун)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Планети и звезди танцуват блус.
Божествената Музика на сферите
е празник за изтънчения вкус.
Постигнал съвършените размери,
опиваш се, поете златоуст,
от свойте ямбове и хекзаметри...
Но битието ти размахва пръст,
напомняйки, че две плюс две е четири.