БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Одеяло

Камен Тодоров Бъндев (Bundyo)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Светът е като старо цветно одеяло,
избродирано със огнени цветя,
обрамчено по краищата в бяло
и цяло в кръпки синева.

Светът е като старо одеяло,
но в няго няма топлина,
покрива всички ни изцяло,
като саван - безжизнени тела.

Светът е старо, прашно одеяло -
проядено парченце рай.
Светът е нашето начало,
а ние... - неговият край.

13.12.2011 г. 0:31 часа.


2011-12-13