БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Не, няма

(roamer)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Очите са продължението на ръката
обвила с топлина моята:

не смея да ги погледна! -

Ще са продължението на дъгата от объркани чувства 
изписващи усмивката ми:

няма да я дам! -

Ще се извие в
дълга, нежна, изтощителна нощ:

ще мога ли да не я искам?

-

Очите са продължение
на желанието ми:

има ли смисъл да пестя погледи?