БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Надживяване

Владимир Виденов Павлов (владун)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Линее нашто поколенье
Иван Вазов

Богатството не е спасение
и славата не е безсмъртие.
Мъждука наш
`то поколение
от понеделник до четвъртък.

А в петъка сме по пазарите -
ще продадем или ще купим...
На Санчо Панса днес магарето
от Росинанта е по-скъпо.

И сред посърнали метличини
скопен животецът ни крее.
Язък, че има толкоз тичинки,
щом плодникът сред тях линее.

Мумифицирани са чувствата,
пресъхнали реки са вените,
изкуството е хлевоустие,
смъртта - последно приключение.

Като циклоп пред нас семафора
с окото си зелено грее -
най-съвършената метафора,
която ще ни надживее.