БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Цветът на мрака

Прашен Конник (equus caballus)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Разцъфнало победно днес е цветето на мрака
във мен, смолата черна хладно се излива.
Увяхнала наивност вече ще тори следата,
във вените ми, дето гъста течност се извива.

Сърце ми посивя, уви се в паешко гнездо от мрака,
лъжите помни и наказва, грешки не прощава.
Във нокти и бодли увито то безсмъртието чака,
далеч от светла, ярка и лъжлива слава отминава.

Усмихнах се широко на звездите в мрака,
покапах от червеността преди да я отпия.
Със бясна радост и от пръсти факла,
побягнах, яздих и летях - ще те открия.