БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Предела -

Павлина Гатева (670301)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: Откровено за "Откровения"

 Връчват ни

по две кофи сълзи

във всяка ръка

и ни пускат по Големия път.

 

Надпреварваме се

да стигнем незнайна земя,

като стадо, подплашено

от дрънченето на страха си.

 

Следваме
някакъв закодиран инстинкт,

неразбран,

заблуждавайки се, че сме свободни.


А сълзите се свършват в един миг.

Празни, кофите ти блестят.
Бездъждовно е.

 

За пореден път се чувстваш

прецакан и неразбран.

И му ревваш.

 

Само с ехото ти приглася

със метална печал.

Без сълзи.

Значи стигнал си

края на Прехода.