БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Мълчание

Владимир Виденов Павлов (владун)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Прегърбила се е идеята
и усетът се е снишил...
Ще изтече ли звук
през стиснатите зъби?

Каква ти истина
докато сетивата
размахват просешка тояга.

В такива случаи
вулканите мълчат конкретно.