БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Лятна свещ

Илко П. Илиев (поета)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл: КАРТИНИ

На голо метнало жътварски сърп,
усмихнато, по детски слънцегледо:
Мен лятото ме парна някак в гръб
и аз безмълвен спрях и се приведох.

Туптеше вътре, като нежен сън,
мечта – оазис за безброй кервани.
По цветния му илюзорен хълм
една сълза за гърлото ме хвана.

Но ме топеше като в юлска пещ,
изпълваше ми светлото душата.
И се превърнах сам на лятна свещ,
която се люлее в маранята…