БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Оксиморон

Ради Радев (р.радевбесния)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

                                    

                       

                              „ В памет на Добромир Тонев”

 

                                „…Сдавай мне курва!”

                                               Йежи Пшебишевски

                                             /може и да има такъв /

 

                       Събуди ме квиченето на кучките

                       и псувайки разбрах, че съм умрял.

                       Видях среднощ играта е приключена

                       и господ вересиите прибра.

 

                       Пребродих и галактики, и лудници;

                       парадите посрещах и глупях

                       с триумфа на възторжената глутница,

                       с рева на инфантилната тълпа.

 

                       Откакто съм умрял, не съм наоколо;

                       дебатът със простаци занемя.

                       Не чувам шум от глозгане на кокали

                       и верноподаническа пръдня.

 

                       Избягвах и фанфарите, и тръните.

                       Пребродих кръчмите от своя океан.

                       Достигайки накрая все до дъното,

                       установих, че господ е пиян.

                     

                       Но, мамка ти мерзавец, дай ми курвата!

                       Аз искам тук бутилка и жена.

                       Флиртувайки с безумия от бурите,

                       … съм рицар, цар и сатана….

 

                     


2011-09-15