БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


В ТЪРКУЛВАНЕТО

Ivan Petrov Hadjidimitrov (hadjito)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

В ТЪРКУЛВАНЕТО

Търкулна се денят
на времето по склона стръмен.
В деня си се търкулнах аз
по склона росен
на утрото сребристо,
с копнежите си по незнайното,
с очакване за нови и
красиви преживявания.
Но долу, в ниското,
аз виждам как
под стряхата на слънчевия дом,
врабците на влудените амбиции,
кълват зрънцата златни на покоя.
А от прихлупения покрив на живота,
с провиснала опашка,
ги дебне котаракът черен
на лошия късмет,
с просветващата лакомия на върха
на закривените си остри нокти.