БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Рицарко шеметна

Павел Петров Горинов (мизантроп)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:


Рицарко шеметна

Рицарко шеметна,
с броня от залези,
птица си прелетна,
жертва на набези,
скачаш в дълбокото,
а пък не плуваш,
там на високото,
алчно танцуваш,
търсиш ти рицари,
ала в запаса са,
ровиш за бисери,
долу в тревата са,
ала изтляват
тъжно надеждите,
бяла забрава
оскубва ти веждите,
чакаш ти принца си,
огнена фея,
но си пиринчена,
не Дулсинея...