БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Живот

Иван Стефанов Христов (рудин)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:

Поточе кротичко извира

и в долчинката ромоли.

В коритото си то събира

води от други планини.

Превръща се в река голяма

извила се от бряг до бряг -

животът тъй от струйка няма

потича и не спира бяг.

 

Вретено нишката изприда

от бяло, пухкаво вълмо;

изпира се и се навива

на стана в тежкото кросно.

Совалката в ръце чевръсти

провира се насам-натам -

заплита в чергата ни кръста

в един живот неизживян.

 

Тъй както слънцето подава

фитил за дневния салют

и палва в хребета жарава

през лятос с градус по на юг,

по стълбища  животът слиза

стъпало, бавно и без шум -

където се не иска виза,

а всъщност и не трябва друм.


2011-08-15