БУКВИТЕ - САЙТЪТ ЗА НОВА БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА


Край нея всичко беше зло и мръсно

Павел Петров Горинов (мизантроп)

Раздел: Други стихотворения  Цикъл:


Подскочила, та облак да откъсне,

надеждата ми жалостно простена -

край нея всичко беше зло и мръсно,

една развратна кряскаща сирена.

 

Пак стъпила накриво, пребледняла,

надеждата изпита адски болки,

изохка, изскимтя и , онемяла,

внезапно взе да рецитира Толкин.

 

Отгоре се подсмихваше небето -

раздърпано, сърдито, апатично,

дебела менопаузна комета

й се озъби злобно и цинично.

 

Надеждата ми, плаха и унила,

опита да пристъпи, но се срина,

брадясала, слънчасала, прогнила,

въздъхна, пожълтя...и се спомина.